Duurzame

Toekomst

Wij geloven dat bij duurzame bouw ook een duurzame indeling hoort. Door ruimtes flexibel, praktisch en esthetisch aantrekkelijk in te delen krijgen deze door de jaren heen steeds een andere vorm en functie. Zo krijgt elk gebouw steeds een nieuwe betekenis die past bij de behoefte van dat moment.

Duurzaam in

gebruik en materiaal

Onze systeemwanden zijn gemaakt van recyclebare materialen zoals glas, hout, aluminium en staal. De wanden zijn ook duurzaam in gebruik. In plaats van wanden af te breken en weg te gooien, kun je onze wanden verplaatsen. Aan het einde van hun levensduur zijn onze wanden recyclebaar, bijvoorbeeld als grondstof voor nieuwe wanden. Dit draagt bij aan een circulaire economie.

Microsoft Schiphol gesloten wand

Recyclen

Restmateriaal

Het restmateriaal dat tijdens de productie ontstaat, recyclen we direct. Door de prefab wanden ontstaat er op de bouwplaats zelf vrijwel geen afval. Doordat er minder afval ontstaat, minimaliseren we het gebruik van nieuwe grondstoffen.

EfficiËnt

werken

De systeemwanden zijn voor 80% gereed als deze aankomen op de bouwplaats. Het montageproces bestaat hierdoor grotendeels uit assemblage en is hierdoor vereenvoudigd en efficiënt.

lage

milieubelasting

PartitionSpace zet op het gebied van duurzaamheid een extra stap door inventieve en innovatieve systemen te ontwikkelen. Een integraal ontwerp staat garant voor een hoge mate van functionaliteit en duurzaamheid door lage milieubelasting. Functie-integratie bespaart op materiaal. Maar ook op energieverbruik tijdens het productieproces, het transport en de montage. Inventieve ontwerpen, waarbij we de verschillende functies combineren in één systeem, voorkomt overbodige installaties.

Glazen scheidingswand met profiel